Specialisme en beëdiging

JURIDISCH

  • Uittreksels uit de Burgerlijke Stand: geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, akte geregistreerd partnerschap, scheidingsakte, etc.
  • Civiel recht: scheidingsconvenant, ouderschapplan, etc.
  • Notariële akten: volmacht, statuten, oprichtingsakte, koopakte, huwelijksvoorwaarden, testament, etc.
  • Processtukken: Dagvaarding, verzoekschrift, verweerschrift, beschikking, proces-verbaal, etc.
  • Overeenkomsten: arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst, huurovereenkomst, etc.
  • Diversen: Loonstrook, fiscaal overzicht, werkgeversverklaring, etc.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Wij leveren ook beëdigde vertalingen van officiële documenten in en uit het Spaans en het Nederlands. Naast ons specialisme in het juridische vakgebied, vertalen wij ook journalistieke teksten, bedrijfseconomische rapporten, brochures, handleidingen, websites, etc.

stempel idioma